Fabryka Słów sp. z o.o.
ul. Irysowa 25 A
20-834 Lublin

KRS nr: 0000048675

e-mail: biuro@fabrykaslow.com.pl
Fabrykę Słów obsługuje
Biuro Rachunkowe
Vademecum w Lublinie
Fabryka Słów sp. z o.o.
ul. Irysowa 25 A
20-834 Lublin

e-mail: biuro@fabrykaslow.com.pl

tel.: 81/ 740 20 50, 81/ 524 08 88
faks: 81/ 524 08 91
Dział Informacji o Książkach:

Monika Stefańska
e-mail: monika.stefanska@fabrykaslow.com.pl
Dział graficzny:

Paweł Zaręba
e-mail: pawel.zareba@fabrykaslow.com.pl
Dział Debiutów Literackich:

Dorota Pacyńska
UP Brok
07-306 Brok
Poste restante
e-mail: debiut@fabrykaslow.com.pl
Listy i przesyłki prosimy kierować na adres:

Fabryka Słów sp. z o.o.
ul. Irysowa 25 A
20-834 Lublin

Imię, Nazwisko: E-mail:
Temat: 
Wiadomość: